Klubbmøter/aktivitetsplan

Onsdag 11. september – Klubbmøte kl. 19.00
Tema månedens bilde: Skygge

Onsdag 9. oktober – Klubbmøte kl. 19.00
Tema månedens bilde: 1/15 sekund

Onsdag 13. november – Klubbmøte kl. 19.00
Tema månedens bilde: Gatefoto

Onsdag 11. desember – Julebord kl. 18.00
Tema månedens bilde: Årets beste bilde