Klubbmøter/aktivitetsplan

Onsdag 8. november
Tema for månedens bilde er  «Dobbelteksponering»
Vi tar med oss kamera – møtes kl. 18.00 og starter kvelden med mørketidsfoto. Vi bistår hverandre med innstillinger

Torsdag 7. desember – Julebord på Fæby 
Tema for månedens bilde er «Mitt beste bilde i 2023»