Klubbmøter/aktivitetsplan

Klubbmøter 2022

Onsdag 8. juni:
Sommeravslutning med grilling. Tema for månedens bilde er «Lang eksponering»

Onsdag 24. august:
Fotokveld

Onsdag 14. september:
Tema for månedens bilde er «Speiling»

Onsdag 12. oktober:
Tema for månedens bilde er «Menneske i naturen»

Onsdag 9. november:
Tema for månedens bilde er «Bildeserie»

Onsdag 14. desember:
Tema for månedens bilde er «Årets beste bilde»

Det vil komme flere aktiviteter på hver klubbkveld.