Aktivitetsplan 2021

Tirsdag 14. september – Klubbmøte – Tema. Portrettfoto. Miniforedrag v/ fotograf Merete Haseth. Bildevurdering av innsendte bilder.
Tirsdag 12. oktober – Klubbmøte – Utefoto / blåtime /mørke motiv /skygger
Tirsdag 9. november – Klubbmøte – Etterbehandling v/Øyvind Malum
Tirsdag 14. desember – Julebord