Aktivitetsplan høst 2020

9. desember: Julebord på Fæby. Innlevering av årets beste bilde.
12. januar – Foredrag med en kjent fotgraf
9. februar – Årsmøte og besøk i studioet til Ole Aleksander Kirknes